Blackliner Tattoo Studio

Antoon De Grom

Reg. nr. Volksgezondheid: 1434
rek. nr: BE36 9730 5753 5481
BTWnr.: BE0860.634.379

Over mezelf

Na mijn opleiding Animatiefilm in Gent, ben ik aan het werk gegaan als ontwerper-tekenaar bij o.a. "Studio 100" en "uitgeverij die Keure".
Ik ben begin 2017 als apprentice in de leer gegaan bij Carlo Van der Borght van "The Tattoo Zone". Na een degelijke opleiding van anderhalf jaar heb ik mijn eigen studio opgestart: Blackliner Tattoo Studio. Ik ben allround tattoo artist. Ik interesseer me vooral in: neo-traditional, old school en grafisch lijnwerk.

Goed om weten

• Blackliner Tattoo Studio werkt volgens de normen van het KB 2005 FOD Volksgezondheid. Lees alles over de wetgeving van tattoo's volgens de federale overheidsdienst voor volksgezondheid:
• Minimum leeftijd is 18 jaar.
• Drugs, alcohol, etenswaren, dieren en roken zijn niet toegelaten in de studio.
• Vermijd het gebruik van alcohol of drugs 24 uur voor de sessie.
• Eet iets en zorg dat je uitgerust bent voor je tattoosessie.

Betaling

• Het voorschot en de sessie(s) worden liefst cash betaald.
• Geen voorschot = geen afspraak.
• Voorschotten worden niet terugbetaald bij annulatie van de klant.
• Indien U uw afspraak niet kan nakomen, dienen wij hiervan op de hoogte te zijn (minimaal 2 dagen voor aanvang van uw afspraak). Zoniet, wordt uw voorschot ingehouden ter compensatie van de verloren uren en zal er een nieuw voorschot gevraagd worden alvorens U een nieuwe afspraak krijgt.
• Retouche is gratis (eerste 6 maanden na de plaatsing van uw tattoo).

Afspraak

• Stuur een bericht via het aanvraagformulier . Vertel daarin kort je idee, de gewenste grootte en waar je de tattoo zou willen op je lichaam.
• Tijdens de vrijblijvende bespreking in de studio kun je voorbeelden meebrengen (foto, print, schets, …).
• Je ontwerp wordt verder uitgewerkt.
• Na goedkeuring van het ontwerp wordt de datum voor de tattoo-afspraak vastgelegd.
• Blackliner Tattoo Studio werkt enkel op afspraak.

Nazorg

• Na elke tattoo-sessie krijg je de uitleg over de nazorg. Je krijgt ook een documentje mee waarop deze informatie staat, zodat je de voorschriften nog eens rustig kan nalezen.
• Indien je toch vragen hebt over de verzorging, dan kan u steeds naar dit adres mailen:
info@blackliner.be